موزاییک محوطه سازی و پارکینگ ۴۱۱

ابعاد: ۴۱۰ در ۴۱۰ میلی متر  ضخامت: ۲۳  میلی متر

وزن: ۵۲ کیلو گرم

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ