موزاییک محوطه سازی و پارکینگ 411

ابعاد: ۴۱۰ در ۴۱۰ میلی متر  ضخامت: ۲۳  میلی متر

وزن: ۵۲ کیلو گرم

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ