تلفن دفتر کارخانه: 3242 3670 (071) – 3243 3670 (071)                                فکس: 3243 3670 (071)                              همراه: 9016 497-0912

ایمیل: info [@] iranfommosaic. com                         آدرس کارخانه: ایران، شیراز، دوکوهک، کوچه لامپ سازی، درب هفتم سمت راست. کدپستی:11363-71984

به ما ایمیل بزنید

این فرم تماس غیرفعال شده است زیرا شما پذیرش خدمات reCaptcha گوگل که برای ارسال هر پیامی از این فرم لازم است را رد کرده اید.