حاشیه باغچه بتنی D6

ابعاد: ۳۰۰ در ۶۰۰ میلی متر    ضخامت: ۶۰ میلی متر

موارد استفاده: حاشیه باغچه