موزاییک بتنی D7

ابعاد: ۳۰۰ در ۶۰۰ میلی متر    ضخامت: ۳۰ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، پمپ بنزین