موزاییک بتنی DM1

قطر: ۴۵۰ میلی متر    ضخامت: ۳۰ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی