موزاییک محوطه سازی و پارکینگ

ابعاد:مثلث متساوی الاضلاع به طول ۲۰ سانتی متر  ضخامت: ۳۵  میلی متر

تعداد در متر مربع: ۵۸ عدد

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، آجر بتنی، پمپ بنزین