موزاییک محوطه سازی و پارکینگ E5

ابعاد: مثلث متساوی الاضلاع به طول ۲۰ سانتی متر  ضخامت: ۳۵ میلی متر

تعداد در متر مربع: ۵۸ عدد

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، آجر بتنی، پمپ بنزین