موزاییک بتنی F1

ابعاد: ۴۱۰ در ۴۱۰ میلی متر    ضخامت: ۲۲ میلی متر

ضخامت برای پشت بام: ۱۷ میلی متر

قابل تولید با ضخامت ۳۰ میلی متر نیز میباشد.

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، پشت بام