مشخصات موزاییک بتنی F16

ابعاد: ۴۱۰ در ۴۱۰ میلی متر

ضخامت: ۲۲ میلی متر

قابل تولید با ضخامت ۳۰ میلی متر نیز است.

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، پمپ بنزین