حاشیه باغچه بتنی GB1

ابعاد: ۱۰۰ در ۲۰۰ میلی متر     ضخامت: ۷۰ میلی متر

موارد استفاده: حاشیه باغچه