حاشیه باغچه بتنی GB2

ابعاد: ۱۰۰ در ۳۰۰ میلی متر     ضخامت: ۷۰ میلی متر

موارد استفاده: حاشیه باغچه