موزاییک بتنی V1

ابعاد: ۳۰۸ در ۵۳۰ میلی متر      ضخامت: ۳۰ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، رمپ، پمپ بنزین