موزاییک بتنی W1

ابعاد: ۲۰۰ در ۲۶۰  میلی متر   ضخامت: ۳۵ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، آجر بتنی، پمپ بنزین