موزاییک بتنی W3

ابعاد: ۶۰ در ۲۰۰ میلی متر    ضخامت: ۴۰ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، آجر بتنی، قاب و نوار بتنی، پمپ بنزین