موزاییک بتنی W7

ابعاد: (۹۵ در ۹۵) و (۷۷ در ۹۵) میلی متر      ضخامت: ۳۵ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، آجر بتنی، قاب و نوار بتنی، پمپ بنزین