موزاییک بتنی W9

ابعاد: ۱۰۰ در ۲۰۰ میلی متر    ضخامت: ۳۵ میلی متر

موارد استفاده: محوطه سازی، پارکینگ، رمپ، آجر بتنی، قاب و نوار بتنی، پمپ بنزین