موزاییک قاب بتنی Z1

ذوزنقه متساوی الساقین

ابعاد: موازی: ۴۱۱ و ۷۰۰ میلی متر، ارتفاع: ۱۴۳ میلی متر

موارد استفاده: قاب و نوار بتنی، دکوراتیو