تعاونی مسکن نظام پزشکی

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

دانشگاه های آزاد و پیام نور شیراز

دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز

بیمارستان قلب کوثر شیراز

بیمارستان نمازی شیراز

سازمان نظام پزشکی شیراز

سایت چاه های نفتی عسلویه، هویزه و اهواز

دفاتر گوناگون فنی مهندسی و معماری در سراسر کشور

مسکن مهر ۳ صدرا

مسکن مهر یاسوج

هزاران منزل مسکونی

باغ های خصوصی و محل برگزاری مراسم گوناگون در مناطق گرمسیری و سرد استان فارس

شهرداری مرکزی شیراز برای پیاده رو سازی مجموعه زندیه شامل مسجد، حمام، بازار و ارگ کریمخانی و همچنین خیابان زند، اطراف شاهچراغ، طالقانی و پارک شهر شیراز

شهرداری های مناطق مختلف شیراز

شهرداری صدرا

شهرداری لارستان

شهرداری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز

شهرداری فسا

شهرداری سپیدان

شهرداری یاسوج

شهرداری گناوه

شهرداری کنگان

شهرداری قزوین

شهرداری عسلویه

شهرداری بوشهر

شهرداری خور