ثبت پیشنهادات و شکایات

مشتریان گرامی به دو روش زیر میتوانید شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح فرمایید.

1-تماس با شماره تلفن های 3242 3670 (071)-3243 3670 (071)

2-شما میتوانید با پر کردن فرم زیر به صورت الکترونیکی شکایات خود را مطرح فرمایید.

به ما ایمیل بزنید

2 + 0 = ?