موزاییک مسیر هدایت نابینایان

موزاییک مسیر هدایت نابینایان یک نوع موزاییک است که به منظور هدایت نابینایان و ایجاد مسیر‌های قابل تشخیص برای آنها استفاده می‌شود. این نوع موزاییک دارای ابعاد و خصوصیات خاصی برای ایجاد مسیر‌های قابل تشخیص برای افراد نابینا است.

موزاییک مسیر هدایت نابینایان دارای مقاومت خاصی است که آن را برای استفاده در پیاده رو‌ها مناسب می‌کند. این موزاییک‌ها شیاردار هستند و تفاوتی از نظر جنس و ابعاد با انواع موزاییک‌های دیگر مورد استفاده در پیاده رو ندارند. علاوه بر این، موزاییک مسیر نابینایان به دلیل ظاهر و مقاومت خود نسبت به سایر کفپوش‌ها مناسب‌تر است.